Αποστολή SMS από command-line

Άλλος ένας ιδιαίτερος τρόπος (και πολύ χρήσιμος) αποστολής SMS που προσφέρει το SenditNow.gr, είναι και η αποστολή από command-line (γραμμή εντολών).

Συγκεκριμένα, μπορείτε από δικά σας batch files (που κάνουν κάποια περιοδική εργασία όπως backup και πολλά άλλα), από εφαρμογές δικές σας ή τρίτων και γενικά από οπουδήποτε να  στείλετε SMS μέσω του SenditNow.gr. Οι πιθανές χρήσεις είναι ειδοποίηση εκτέλεσης, επιτυχής εκτέλεσης, αποτυχίας εκτέλεσης, ειδοποίησης μετά από κάποια συνθήκη κοκ. 

Το βοηθητικό πρόγραμμα που σας επιτρέπει την αποστολή από command-line, αποτελείται από 2 αρχεία:

α) το SenditNow.CMD που αυτό καλούμε για να τρέξουμε την εφαρμογή και

β) το SenditNow.js που αποτελεί την εφαρμογή. 

Η αρχή λειτουργίας του είναι πολύ απλή και χρησιμοποιεί το HTTP API για την αποστολή των SMS. Αποστέλεται 1 SMS για κάθε κλήση που κάνουμε στο πρόγραμμα.

αν εκτελέσετε το πρόγραμμα χωρίς ή με ελλιπείς παραμέτρους, τότε θα σας εμφανιστούν οι παράμετροι εκτέλεσης του προγράμματος που είναι με την σειρά:

  1. <destination-number>: κινητό τηλ. παραλήπτη του SMS (ΠΡΟΣΟΧΗ: πάντα βάζετε μπροστά από τον συνήθη αριθμό του κινητού (δηλαδή, 6912345678) τον κωδικό της χώρας χωρίς διπλό μηδέν μπροστά ή το σύμβολο +. πχ. για Ελλάδα θα είχαμε 306912345678)
  2. <sender-name>: όνομα αποστολέα (maximum 11 χαρακτήρες. Δεν επιτρέπεται να βάλουμε αριθμό τηλ.)
  3. <"sms-message" | -f"filename">: Εδώ, επιλέγετε μεταξύ 2 περιπτώσεων. α) αν θέλετε να ορίσετε το κείμενο του SMS από την γραμμή εντολών (οπότε απλώς περικλείετε το κείμενο ανάμεσα σε εισαγωγικά ") ή β) αν έχετε το κείμενο αποθηκευμένο σε text αρχείο, οπότε γράφετε -f"onoma_arxeiou". Παραδείγματα φαίνονται παρακάτω.
  4. <username>: όνομα χρήστη που έχετε στο SenditNow.gr
  5. <password>: κωδικός χρήστη του SenditNow.gr 

Τα μηνύματα με το αποτέλεσμα της εκτέλεσης είναι αυτά που επιστρέφει ο server (περίπτωση HTTP API). 

Παραδείγματα χρήσης του utility αποστολής SMS από γραμμή εντολών.

  • SenditNow.CMD 306912345678 myname "Hello there" myusername mypassword (απλή περίπτωση όπου το κείμενό μας "Hello there" το δίνουμε κατευθείαν στην γραμμή εντολών)
  • SenditNow.CMD 306912345678 myname -f"SMSText.txt" myusername mypassword -encISO-8859-7 (περίπτωση που το κείμενο του SMS είναι αποθηκευμένο στο αρχείο SMSText.txt και η κωδικοποίηση του αρχείου είναι σε ANSI - "ISO-8859-7")
  • SenditNow.CMD 306912345678 myname -f"SMSText.txt" myusername mypassword -encUTF-8 (περίπτωση που το κείμενο του SMS είναι επίσης στο αρχείου κειμένου SMSText.txt, αλλά το αρχείο έχει κωδικοποίηση UTF-8. Σε αυτή την περίπτωση η εντολή -encUTF-8 μπορεί να παραληφθεί)
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί χρήστες προσπαθούν να στείλουν ελληνικούς χαρακτήρες μέσα από κάποιο batch file ή από κάποια εφαρμογή πιθανώς, καλώντας το SenditNow.CMD. Αυτό δεν είναι δυνατό, λόγω της διαφοράς στο encodation του batch file (Windows ANSI) και του command line (MS-DOS Greek 737). Γι' αυτό το λόγο, προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρησης του μηνύματος σε εξωτερικό αρχείο όπου εκεί, μπορούμε να ορίσουμε τι codepage θα έχει το αρχείο αυτό. Έτσι, γίνεται να στέλνουμε SMS με ελληνικούς χαρακτήρες μέσω command line.

 

Το Zip file με τα αρχεία της εφαρμογής μπορείτε να τα κατεβάσετε κάνοντας κλικ στο παρακάτω εικονίδιο.

 

Powered by Terracom