Νέο! Τιμολογιακές κατηγορίες

Normal prices for SMS sendout vs low cost prices for SMS sendout
Η πλατφόρμα του SenditNow.gr σας προσφέρει πλέον, τη δυνατότητα επιλογής για την αποστολή των SMS, μεταξύ
  • κανονικής τιμής και
  • low cost τιμής, για κάποια χώρα.
 
Από το SenditNow.gr μπορείτε να στέλνετε τα μαζικά μηνύματά σας είτε χρησιμοποιώντας δρομολογητές που υποστηρίζουν όλες τις δυνατότητες του SMS (πχ. οριζόμενο αποστολέα και αλφαριθμητικό), ή χαμηλού κόστους δρομολογητές που έχουν μεν υψηλή ποιότητα υπηρεσίας, αλλά τις περισσότερες φορές δεν υποστηρίζουν οριζόμενο αποστολέα. Για τη 2η περίπτωση, στο κινητό του παραλήπτη θα εμφανίζεται ένας αριθμός αντί το όνομα του αποστολέα που έχετε ορίσει.
 
Για χρήστες που δεν είναι πολύ απαραίτητη η ένδειξη του αποστολέα στο μήνυμα που λαμβάνει ο παραλήπτης και καλύπτονται από αυτά τα χαρακτηριστικά, η χρήση των low cost τιμών είναι ιδανική για την εξοικονόμιση χρημάτων.
 
Στον τιμοκατάλογο φαίνονται οι κανονικές τιμές (μπλε φόντο) και οι low cost τιμές (πράσινο φόντο). Όπως μπορεί κάποιος να παρατηρήσει, η πράσινη στήλη δεν έχει για όλες τις χώρες τιμές, αλλά μόνο σε αυτές που υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Για τις άλλες υπάρχει μία τιμή.
 

Πως το χρησιμοποιώ;

 
 

price category selection screen A

Για να επιλέξετε διαφορετική τιμολογιακή κατηγορία, καθώς βρίσκεστε στην web εφαρμογή μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση στο σημείο που φαίνεται ακριβώς στη διπλανή εικόνα.

Η ρύθμιση αυτή ισχύει για απευθείας αποστολές, αλλά και χρονοπρογραμματισμούς. Η εξ ορισμού επιλογή είναι αυτή με τη Normal τιμή.

 

 

price category selection screen B

 

 

 

 

 

Επίσης, για να μη χρειάζεται συνέχεια να αλλάζετε τη επιλογή της προηγούμενης εικόνας, μπορείτε στην καρτέλα [SMS ρυθμίσεις] να αποθηκεύεστε την επιλογή αυτή, όπως φαίνεται στην εικόνα αριστερά.

 

 

 

 

HTTP API

Στο HTTP API για να επιλέξουμε την low cost τιμ. κατηγορία χρησιμοποιούμε την προαιρετική μεταβλητή [pricecat], μεταξύ των άλλων συνηθισμένων μεταβλητών. Σημειώστε ότι, αν δεν δώσετε την [pricecat] μεταβλητή η τιμολογιακή κατηγορία που θα χρησιμοποιηθεί είναι η κανονική (Normal prices).
Για την επιλογή της low cost τιμ. κατηγορίας θέτουμε την μεταβλητή pricecat σε 1, ενώ για τις κανονικές τιμές, ορίζουμε την pricecat σε 0.

Ένα παράδειγμα φαίνεται παρακάτω:

http://www.senditnow.gr/webservice/sms/sendSMSHTTP.php?username=myuserna...

 

Powered by Terracom

Positive SSL